Coaching, czyli świadome dokonywanie zmian

By | niedziela, 21 sierpnia 2016 Leave a Comment
Coaching, definicja i omówienie cech charakterystycznych
Coaching, czyli świadome dokonywanie zmian

Coaching można tłumaczyć z języka angielskiego jako trenowanie, jest to interaktywny proces szkolenia, który pomaga zarówno pojedynczym osobom jak i organizacjom przyspieszyć tempo rozwoju i polepszyć efekty działania, a także osiągnąć cele.

Coaching to proces, a więc coś czego nie da się zrobić od tak. Służy wzmocnieniu osoby coachowanej,  oraz wspieranie jej w samodzielnym dokonywaniu zaplanowanej zmiany bazując na własnych wnioskach i zasobach.

Czy mogę być coachem sama dla siebie?


Właściwie to dlaczego nie :) Cyfrowa Nomadka jest poniekąd postacią fikcyjną, to nie imię i nazwisko osoby, której został nadany numer PESEL. Natomiast Ewa, jej twórczyni (górnolotnie ujmując), jak najbardziej jest żywa i to ona stara się, aby Cyfrowa Nomadka istniała i miała się dobrze. Jest zdefiniowany zarówno coach (Ewa) jak i coachee (CN). Także stwierdzam, że tak może być.

Jakie są cechy charakterystyczne coachingu?


Definicję już znamy, natomiast w celu lepszego zrozumienia tematu, wyszczególnię jeszcze cechy charakterystyczne coachingu, które są następujące:

  • jest dobrowolny,
  • wyklucza dyrektywność,
  • pomaga komuś uczyć się, ale nie jest po to, by go uczyć,
  • bazuje na pytaniach,
  • pobudza do myślenia,
  • odbywa się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji,
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian,
  • skupia się na osiąganiu celów.


Zmiany są dobre


Moją ulubioną charakterystyką jest świadome dokonywanie zmian. Przełamywanie rutyny nie jest łatwe. Jeżeli już się do czegoś przyzwyczailiśmy, to poniekąd dobrze nam z tym. Ale to właśnie dzięki zmianom możemy dodać wartość do naszego życia, poprawić coś, osiągnąć więcej. Więc dlaczego by nie spróbować?


Czym dla mnie jest coaching?


Pewne rzeczy sprawiają nam większą przyjemność, inne mniejszą. Czytanie o rozwoju osobistym zaliczam do tych pierwszych. Jeszcze większą czerpię gdy z teorii wprowadzę coś w życie. Dla mnie tym jest coaching - poznaję coś nowego lub zdaję sobie sprawę z czegoś już istniejącego i coś z tym robię. Dzięki temu mogę wytworzyć dodatkowe bodźce do działania, a więcej bodźców zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.A Ty co sądzisz o coachingu? Co już o nim słyszałaś?


Buźka,
Nomadka


P.S.

W celu osiągnięcia więcej niż 'wszyscy' należy robić coś innego, dlatego dziś zapalam żarówkę na zdjęciu towarzyszącemu temu postowi.

Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze :